Harmonogramowanie w systemie ERP

Dzięki poprawnemu harmonogramowaniu w systemie ERP można zautomatyzować procedurę rozdzielania zadań konkretnym osobom, a także planować je w czasie. Podczas przydzielania zadań brane są pod uwagę kompetencje każdej osoby, jaka została wprowadzona do systemu tak, aby w sposób inteligentny wykorzystywać posiadane zasoby. Wszystko po to, aby bieżąca obsługa projektów i zleceń mogła iść jeszcze sprawniej.

Wszystko jak w zegarku

Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu planowanie realizacji projektów i zadań jest znacznie łatwiejsze. Automatyczne przydzielanie posiadanych zasobów do zadań, jakie mają być wykonane pozwala na lepszą organizację w każdym miejscu pracy, między innymi w zakładach produkcyjnych. Efektem finalnym ma być takie zorganizowanie posiadanych zasobów, aby każdy projekt mógł zostać ukończony w terminie, a zlecenia w odpowiedni sposób po sobie następowały. Szczególne znaczenie ma to w przypadku większej ilości zleceń, które bez odpowiedniej obsługi mogłyby nie zostać zrealizowane w odpowiednim terminie.

Większa efektywność

W tym przypadku harmonogramowanie, a więc określanie rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych zleceń jest związane z szeregowaniem zadań. Wszystko to dzieje się po to, aby uzyskać jak największą efektywność pracy. Aby oprogramowanie służące do planowania zasobów przedsiębiorstwa mogło dobrze działać, koniecznie trzeba umieścić w nim jak najwięcej informacji na temat posiadanych zasobów – ich rodzajów, kompetencji, czasów, jakie potrzebne są na wykonanie zadań szeregowych czy też czasu potrzebnego na wyprodukowanie jakiegoś półproduktu, a także szereg innych czynników, które mogą wpływać na realizację projektów i je skrócić bądź wydłużyć.